One week to FOSDEM!

FOSDEM takes place next week. We'll be giving a talk about Guix and the GNU system on Sunday at noon, in the distributions devroom. Interested parties, freedom supporters, GNU hackers, and Schemers all alike are welcome to join in!

UPDATE: Here is the video recording and slides from the talk.

Príbuzné námety:

FOSDEM Talks

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).