Guix at the European Lisp Symposium

A paper presenting the design of Guix's Scheme API and packaging language has been accepted for the 2013 European Lisp Symposium (ELS). ELS will take place in Madrid on June 3-4.

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).