Distro of the Linux-based GNU system ported to MIPS

The Guix-based distro has been ported to MIPS64, specifically to the Loongson processors notably found in the free-software-friendly Yeeloong laptops.

Technically, "porting" here means that the "bootstrap binaries" were cross-compiled to +mips64el-linux-gnu+, and then used as an input to the distro's bootstrapping process---a purely functional, and trackable, process.

Thanks to Mark and Nikita for their tireless work to make this happen!

Príbuzné námety:

Cross-compilation MIPS

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).