Back from the European Lisp Symposium

The European Lisp Symposium (ELS) is over now, and it’s been pleasant experience: thoughtful discussions, beautiful city, and parentheses all around. Thanks to all the Lispers and Schemers who made it to ELS for the friendly atmosphere!

The slides of the talk I gave on the design and implementation of Guix are available on-line. Nick Levine also published audio recordings of most of the talks (thanks!).

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).