Virtuell maskin

Virtuell maskin startet med 'guix system vm'

Virtuell maskin startet med 'guix system vm'

Enlightenment, Inkscape, og cyrillisk tekst

Sway vindusbehandler som kjører Wayland

GNOME skrivebordsmiljø

Grafisk innloggingsskjerm

Xfce skrivebordsmiljø