Om prosjektet

Pakke- og systembehandleren GNU Guix er et fri programvare-prosjekt utviklet av frivillige verden over, under paraplyen til GNU-prosjektet

Guix System is a distribution of the GNU operating system. It uses the Linux-libre kernel, and support for the Hurd is being worked on. As a GNU distribution, it is committed to respecting and enhancing the freedom of its users. As such, it adheres to the GNU Free System Distribution Guidelines.

GNU Guix tilbyr toppmoderne pakkebehandlingsfunksjoner som transaksjonelle oppgraderinger og tilbakerulling, reproduserbare byggemiljø, uprivilegert pakkebehandling, og separate profiler for hver bruker. Guix bruker lavnivå mekanismer fra pakkebehandleren Nix, men pakker erdefinert som native Guile-moduler, med utvidelser til Scheme-språket—som gjør Guix herlig hackbart.

Guix tar det et steg videre ved å også støtte tilstandsløse, reproduserbare operativsystemkonfigurasjoner. Denne gangen er hele systemet hackbart i Scheme, fra den initielle RAM-disken til hele init-systemet, og til systemtjenester.

Vedlikeholdere

Guix er for øyeblikket vedlikeholdt av Efraim Flashner, Mathieu Othacehe, Maxim Cournoyer og Tobias Geerinckx-Rice. Vennligst bruk epostlistene for kontakt. Vedrørende sensitive saker kan de nås på et guix-maintainers@gnu.org privat alias.

Lisens

Guix er fri programvare; du kan redistribuere det og/eller modifisere det under vilkårene til GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 3 av lisenen, eller (etter ditt valg) hvilken som helst senere versjon.