Last ned

Fra versjon 1.4.0 kan den egenrådige Guix System installeres på i686, x86_64, ARMv7, og AArch64-maskiner. Den bruker kjernen Linux-Libre og initsystemet GNU Shepherd. Alternativt kan GNU Guix installeres som en ekstra pakkebehandler på toppen av et allerede installert Linux-basert system.

GNU Guix System 1.4.0

USB/DVD ISO installasjonsmedia av det egenrådige Guix-systemet.

Nedlastingsalternativer:

x86_64 i686

Signaturer: x86_64 i686

Installasjonsinstrukser.

GNU Guix 1.4.0 QEMU-avbildning

QCOW2 virtuell maskin (VM)-avbildning.

Nedlastingsalternativer:

x86_64

Signaturer: x86_64

Installasjonsinstrukser.

GNU Guix 1.4.0 Binærfil

Selvstendige tarballer med binærfiler for Guix og alle dets avhengigheter, som kan installeres på toppen av ditt Linux-baserte system.

Nedlastingsalternativer:

x86_64 i686 armhf aarch64 powerpc64le

Signaturer: x86_64 i686 armhf aarch64 powerpc64le

Installasjonsinstrukser.

GNU Guix 1.4.0 Kildekode

Kildekodedistribusjon.

Nedlastingsalternativer:

tarball

Signaturer: tarball

Installasjonsinstrukser.

Kildekode og binærfiler for Guix System ISO-avbildningen, samt GNU Guix, finnes på GNU sine servere på https://ftpmirror.gnu.org/gnu/guix/. Eldre utgivelser er fortsatt tilgjengelig på alpha.gnu.org.