Virtuální počítač

Virtuální počítač spuštěný pomocí 'guix system vm'

Grafická přihlašovací obrazovka

Pracovní prostředí GNOME

Pracovní prostředí Xfce

Plasma desktop environment

Virtuální počítač spuštěný pomocí 'guix system vm'

Správce oken Sway se spuštěným waylandem