Virtuální počítač

Virtuální počítač spuštěný pomocí 'guix system vm'

Virtuální počítač spuštěný pomocí 'guix system vm'

Osvícení, Inkscape a text v cyrilici

Správce oken Sway se spuštěným waylandem

Pracovní prostředí GNOME

Grafická přihlašovací obrazovka

Pracovní prostředí Xfce