Xfce

Pracovní prostředí Xfce

Osvícení, Inkscape a text v cyrilici

Pracovní prostředí Xfce

Správce oken Sway se spuštěným waylandem

Pracovní prostředí GNOME

Plasma desktop environment

Grafická přihlašovací obrazovka