Віртуальна машина

Віртуальна машина, запущена командою «guix system vm»

Графічний екран входу

Стільничне середовище GNOME

Стільничне середовище Xfce

Plasma desktop environment

Віртуальна машина, запущена командою «guix system vm»

Менеджер вікон Sway, що працює на wayland