Cuirass

Cuirass je GNU Guix kontinuální integrační software. Je to univerzální server pro automatizaci sestavení napsaný v jazyce GNU Guile, který kontroluje zdrojové kódy z repozitářů VCS, provádí úlohy sestavení a ukládá výsledky sestavení do databáze. Cuirass také poskytuje webové rozhraní pro sledování výsledků sestavení.

Cuirass běží na sestavovací farmě GNU Guix na adrese https://ci.guix.gnu.org.

Funkce

Dokumentace

Další informace o Cuirassu naleznete v příručce Cuirass.

Vydání

Úložiště projektu

Zdrojový kód Cuirass je umístěn na adrese https://git.sv.gnu.org/git/guix/guix-cuirass.git.