Up: Pokročilá správa balíkov   [Contents][Index]


5.1 Profily Guix v praxi

Guix provides a very useful feature that may be quite foreign to newcomers: profiles. They are a way to group package installations together and all users on the same system are free to use as many profiles as they want.

Či už ste vývojár alebo nie, profily vám môžu poskytnúť veľa možností. Napriek tomu, že sa od tradičných správcov balíkov myšlienkovo líšia, môžu byť veľmi užitočné, keď sa s nimi naučíte pracovať.

Poznámka: This section is an opinionated guide on the use of multiple profiles. It predates guix shell and its fast profile cache (see Invoking guix shell in GNU Guix Reference Manual).

In many cases, you may find that using guix shell to set up the environment you need, when you need it, is less work that maintaining a dedicated profile. Your call!

Ak ste oboznámení s ‘virtualenv’ v Pythone, môžete si profily predstaviť ako všeobecné ‘virtualenv’, ktoré môžu obsahovať ľubovoľné programové vybavenie, a nie len to založené na Pythone. Okrem toho, profily sú sebestačné: zachytávajú všetky závislosti potrebné pre beh programov, čo zaručuje, že všetky programy v profile budú fungovať vždy a v každom čase.

Viacero profilov má mnoho výhod:

Niekoľko príznačných a často používaných profilov:

Ponorme sa do toho!


Up: Pokročilá správa balíkov   [Contents][Index]