Next: , Previous: , Up: Profily Guix v praxi   [Contents][Index]


5.1.2 Požadované balíky

Zapnutie profilu znamená hlavne nastavenie množstva premenných prostredia. Toto je úloha pre ‘etc/profile’ vrámci profilu.

Poznámka: Nastavujú sa len premenné prostredia balíkov, ktoré ich používajú.

Napríklad, ‘MANPATH’ nebude nastavená ak profil neobsahuje aplikáciu, ktorá túto premennú priamo využíva. Takže, ak chcete po zapnutí profilu jednoducho pristupovať k stránkam pomocníka, máte dve možnosti:

To isté platí aj pre ‘INFOPATH’ (môžete nainštalovať ‘info-reader’), ‘PKG_CONFIG_PATH’ (nainštalujte ‘pkg-config’), atď.