Next: , Previous: , Up: Profily Guix v praxi   [Contents][Index]


6.1.4 Výhody balíkospisov

Manifests let you declare the set of packages you’d like to have in a profile (see Writing Manifests in GNU Guix Reference Manual). They are a convenient way to keep your package lists around and, say, to synchronize them across multiple machines using a version control system.

Medzi časté sťažnosti používateľov patrí, že inštalácia balíkospisov obsahujúcich veľké množstvo balíkov môže trvať veľmi dlho. Je to otravné hlavne vtedy, keď potrebujete aktualizovať iba jeden balík vrámci dlhého balíkospisu.

Je to ďalší dôvod pre používanie viacerých profilov, čo umožňuje rozdelenie balíkospisov do viacerých množín významovo prepojených balíkov. Používanie viacerých, menších profilov tiež vedie k väčšej prispôsobiteľnosti a pohodlnejšej práci.

Balíkospisy prinášajú mnoho výhod. Predovšetkým, zjednodušujú údržbu:

It’s important to understand that while manifests can be used to declare profiles, they are not strictly equivalent: profiles have the side effect that they “pin” packages in the store, which prevents them from being garbage-collected (see Invoking guix gc in GNU Guix Reference Manual) and ensures that they will still be available at any point in the future. The guix shell command also protects recently-used profiles from garbage collection; profiles that have not been used for a while may be garbage-collected though, along with the packages they refer to.

To be 100% sure that a given profile will never be collected, install the manifest to a profile and use GUIX_PROFILE=/the/profile; . "$GUIX_PROFILE"/etc/profile as explained above: this guarantees that our hacking environment will be available at all times.

Bezpečnostné upozornenie: Napriek tomu, že je uchovávanie starých profilov šikovné, zapamätajte si, že zastarané balíky nemusia obsahovať najnovšie bezpečnostné záplaty.


Next: Opakovateľné profily, Previous: Predvolený profil, Up: Profily Guix v praxi   [Contents][Index]