adwaita-icon-theme 40.1.1 GNOME icon theme

Ĝi estas GNUa pako.

Icons for the GNOME desktop.