Next: , Previous: , Up: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov   [Contents][Index]


8.4 Využitie úložného priestoru

Spoločnou otázkou systémových správcov je, či to všetko zožerie veľa úložného priestoru. Ak má niečo vyčerpať miesto na disku, tak to budú skôr vedecké údaje ako zostavené programové vybavenie—to je naša viac ako desaťročná skúsenosť s používaním Guixu na vysokovýkonných zhlukoch počítačov. Avšak, stojí za to pozrieť sa na to, ako Guix vplýva na využitie úložného priestoru.

V prvom rade, uchovávanie viacerých verzií daného balíka v /gnu/store nutne nestojí veľa, pretože guix-daemon si dokáže účinne poradiť s ukladaním podvojných súborov a spomínané verzie balíkov pravdepodobne zdieľajú veľké množstvo rovnakých súborov.

Ako sme už spomínali, odporúčame nastaviť si cron úlohu, ktorá by pravidelne spúšťala guix gc, čo odstráni nepotrebné programové vybavenie z /gnu/store. Avšak, používatelia si aj tak môžu vo svojich profiloch uchovávať veľké množstvo programov a predošlých pokolení profilov, ktoré sa z pohľadu guix gc nedajú odstrániť.

Riešením pre používateľov je pravidelne odstraňovať staré pokolenia profilov. Napríklad, nasledovný príkaz odstráni pokolenia, ktoré sú staršie ako dva mesiace:

guix package --delete-generations=2m

Podobne je dobré nabádať používateľov, aby si pravidelne aktualizovali profil, čo zníži počet verzií daných balíkov uložených v /gnu/store:

guix pull
guix upgrade

V krajnom prípade môžu systémoví správcovia niektoré z týchto úkonov vykonať aj v mene používateľov. Napriek tomu, jednou z myšlienok Guixu je slobodné zaobchádzanie a úplný dohľad nad prostrediami s programovým vybavením, takže dôrazne odporúčame nechať používateľom voľnú ruku.