Previous: , Up: Inštalácia Guixu na zhluk počítačov   [Contents][Index]


8.5 Úvahy o zabezpečení

Vrámci vysokovýkonného zhluku počítačov sa Guix obvykle využíva na správu vedecky zameraného programového vybavenia. Pre bezpečnosť nevyhnutné vybavenie ako je jadro operačného systému a služby ako sshd a plánovač dávkových úloh zostávajú pod dohľadom systémových správcov.

Projekt Guix má dobré výsledky v oblasti včasného poskytovania aktualizácií zabezpečenia (see Security Updates in GNU Guix Reference Manual). Aktualizácie sa získavajú vykonaním guix pull && guix upgrade.

Vďaka tomu, že Guix osobitne označuje rozličné verzie programov, je jednoduché zistiť, či sa používa nejaký zraniteľný program. Napríklad, pomocou nasledovného príkazu môžeme zistiť, či niektorý z používateľských profilov odkazuje na glibc 2.25 bez zaplátanej zraniteľnosti „Stack Clash“:

guix gc --referrers /gnu/store/…-glibc-2.25

Takto sa dozvieme, či jestvujú profily, ktoré odkazujú na presne túto verziu glibc.