Hämta senaste utvecklingsavbildningar

Hämta senaste GNU Guix System-avbildningar byggda av Cuirass kontinuerlig integrationssystem på ci.guix.gnu.org. Dessa avbildningar är under utveckling och du kanske föredrar att använda välbeprövade utgivna avbildningar som kan hittas här.

GNU Guix System på Linux

USB/DVD ISO-installerare för det fristående Guix System på Linux.

Hämtningsalternativ:

x86_64-linux

Byggdetaljer: x86_64-linux

GNU Guix system på GNU Hurd

Virtuell maskinavbildning av det fristående Guix-systemet på GNU Hurd.

Hämtningsalternativ:

qcow2

Byggdetaljer: qcow2

GNU Guix binärfil

Självständiga tarfiler med binärfiler för Guix och dess beroenden, för att installeras ovanpå ditt Linux-baserade system.

Hämtningsalternativ:

x86_64-linux

Byggdetaljer: x86_64-linux

GNU Guix-systemet på Linux för Pinebook Pro

Guix System på Linux körbar rå avbildning för Pinebook Pro.

Hämtningsalternativ:

raw

Byggdetaljer: raw