Hämta

Det fristående Guix System kan sedan version 1.4.0 installeras på en i686-, x86_64-, ARMv7-, eller AArch64-maskin. Det använder Linux-Libre-kärnan och initieringssystemet GNU Shepherd. Alternativt kan GNU Guix installeras som en extra pakethanterare ovanpå ett installerat Linux-baserat system.

GNU Guix System 1.4.0

USB/DVD ISO-installerare för det fristående Guix System.

Hämtningsalternativ:

x86_64 i686

Signaturer: x86_64 i686

Installationsinstruktioner.

GNU Guix 1.4.0 QEMU-avbildning

QCOW2 virtual machine (VM)-avbildning.

Hämtningsalternativ:

x86_64

Signaturer: x86_64

Installationsinstruktioner.

GNU Guix1.4.0 binärfil

Självständiga tarfiler med binärfiler för Guix och dess beroenden, för att installeras ovanpå ditt Linux-baserade system.

Hämtningsalternativ:

x86_64 i686 armhf aarch64 powerpc64le

Signaturer: x86_64 i686 armhf aarch64 powerpc64le

Installationsinstruktioner.

GNU Guix 1.4.0 källa

Källkodsdistribution.

Hämtningsalternativ:

tarball

Signaturer: tarball

Installationsinstruktioner.

Källkod och binärfiler för Guix System ISO-avbildningen så väl som GNU Guix kan hittas på GNU-servrarna på https://ftpmirror.gnu.org/gnu/guix/. Äldre utgåvor kan fortfarande hittas på alpha.gnu.org.