Donera

Guix byggfarm körs på donerade maskinvaror och servrar. Efterhand som distributionen växer (se paketlistan) så ökar även behovet av databehandling och lagring.

År 2015 genomförde vi en insamlingskampanj för att stärka vår byggfarm, med stöd från Free Sofware Foundation (FSF). Guix-projektet kan alltid använda ekonomiskt stöd för att befrämja dess uppdrag. Var god och överväg att hjälpa till genom att ge en donation via denna FSF-sida:

♥ DONERA!

Maskinvara och servrar

Vi söker även efter maskinvarudonationer och valfri hosting av följande maskintyper (de bör kunna användas uteslutande med fri programvara):

Var god ta kontakt med oss via de vanliga kanalerna eller använd det guix-hardware@gnu.org privata alias för att diskutera möjligheter.

Tack till donatorerna!

Nedanstående tabell summerar de maskin- och serverdonationer som gör byggfarmen för Guix System-distributionen till en verklighet.

maskinsystemgivare
berlin.guix.gnu.orgbyggfarm med 25 byggnoder för x86_64-linux och i686-linux, och dedikerad lagring
overdrive1aarch64-linux
bayfrontny front-end för byggfarm (WIP)
fosshost1.guix.gnu.org, fosshost2.guix.gnu.orgx86_64-linux, i686-linux
guix-x15.sjd.se, guix-x15b.sjd.searmhf-linux
hydra-slave1armhf-linux
  • Steve Sprang (maskinvara)
  • Mark H Weaver (server)
hydra-slave2armhf-linux
hydra-slave3armhf-linux
redhillarmhf-linux

Andra organisationer och individer som tidigare har hjälpt Guix med maskinvara och servrar och vi tackar dem: Free Software Foundation, GNU España, FSF France, och Free Secure Network Systems Group vid Münchens tekniska universitet.