Om projektet

Paket- och systemhanteraren GNU Guix är ett projekt med fri programvara utvecklat av volontärer runt om i världen och som är en del av GNU-projektet.

Guix System är en distribution av operativsystemet GNU. Den använder kärnan Linux-libre och stöd för kärnan Hurd är under pågående arbete. Som en GNU-distribution förbinder den sig till att respektera och förstärka dess användares frihet. Som sådan håller den fast vid GNU:s riktlinjer för fria systemdistributioner.

GNU Guix tillhandahåller toppmoderna pakethanteringsegenskaper så som transaktionella uppgraderingar och tillbakarullningar, reproducerbara byggmiljöer, opriviligierad pakethantering och separata profiler för varje användare. Guix använder lågnivåmekanismer från pakethanteraren Nix men paket definieras som ursprungliga Guile-moduler genom att använda utvidgningar av Scheme-språket—vilket gör Guix trevligt hackbar.

Guix tar det ett steg längre genom att ytterligare stödja tillståndslösa, reproducerbara operativsystemkonfigurationer. Denna gång är hela systemet hackbart i Scheme, från den ursprunliga RAM-disken till initieringssystemet och systemtjänsterna.

Underhållare

Guix underhålls för närvarande av Efraim Flashner, Mathieu Othacehe, Maxim Cournoyer och Tobias Geerinckx-Rice. Var god använd sändlistorna för kontakt. För känsliga ämnen kan du nå dem genom att använda det guix-maintainers@gnu.org privata alias.

Licensiering

Guix är fri programvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det under de villkor som anges av GNU General Public License som utgivits av Free Software Foundation; antingen version 3 av licensen, eller (om du så väljer) någon senare version.