GNU Guix 0.3 released

The third alpha release of GNU Guix is available. The highlights are:

See the original announcement for details.

Príbuzné námety:

Releases

Ak nie je uvedené inak, príspevky na tejto stránke podliehajú vlastníckym právam ich autorov a zverejňované sú vrámci podmienok licenčných dohôd CC-BY-SA 4.0 a GNU Free Documentation License (vydanie 1.3 alebo novšie, bez nemenných oddielov, predslovu a doslovu).