Next: , Previous: , Up: Nastavenie   [Contents][Index]


2.1.2.3 Kanály Guix

Guix 0.16 uvádza kanály, čo je mechanizmus veľmi podobný ‘GUIX_PACKAGE_PATH’, ale ponúka lepšie začlenenie a sledovanie pôvodu. Kanály nemusia byť miestne, môžu byť udržiavané, napríklad, vo forme verejných Git repozitárov. Je samozrejme možné použiť viacero kanálov naraz.

Viď See Channels in GNU Guix Reference Manual pre viac podrobností o používaní kanálov.