tuir 1.29.0 Terminal viewer for Reddit (Terminal UI for Reddit)

Tuir provides a simple terminal viewer for Reddit (Terminal UI for Reddit).