tango-icon-theme 0.8.90 Tango icon theme

This is an icon theme that follows the Tango visual guidelines.