ruby-minitest-rg 5.2.0 Coloured output for Minitest

minitest-rg changes the colour of the output from Minitest.