Kokbok för GNU Guix

Next: , Up: (dir)   [Contents][Index]


Kokbok för GNU Guix

Det här dokumentet presenterar handledningar och detaljerade exempel för GNU Guix, ett funktionellt pakethanteringsverktyg skrivet för GNU-systemet. Var god se see GNU Guix reference manual för fler detaljer om systemet, dess API samt relaterade begrepp.

Den här manualen är också tillgänglig på engelska (see GNU Guix Cookbook), franska (see Livre de recettes de GNU Guix), tysa (see GNU-Guix-Kochbuch), koreanska (see GNU Guix 쿡북), brasiliansk portugisiska (see Livro de Receitas do GNU Guix) och slovakiska (see Receptár GNU Guix). Överväg att gå med Weblate (see Translating Guix in GNU Guix reference manual) om du vill översätta det här dokumentet till ditt modersmål.

Table of Contents


Next: , Up: (dir)   [Contents][Index]