Up: Uzamykanie sedenia   [Contents][Index]


3.7.2.1 Xorg

Ak používate Xorg, môžete využiť nástroj xss-lock pre uzamykanie vášho sedenia. xss-lock je vyvolaný DPMS, ktoré sa od Xorg 1.8 zisťuje a zapína samo, ak je pri spúšťaní jadra povolené aj ACPI.

Použiť xss-lock môžete tak, že ho jednoducho spustíte na pozadí ešte pred spustením vášho správcu okien, napríklad z vášho ~/.xsession:

xss-lock -- slock &
exec stumpwm

V tomto príklade sa xss-lock spolieha na slock pre uzamknutie obrazovky, keď je to vhodné, napríklad, pri uspaní zariadenia.

Aby mohol slock uzamknúť obrazovku grafického sedenia, musí mať nastavený setuid-root príznak pre potreby overenia totožnosti používateľov. slock tiež vyžaduje službu PAM. Toto je možné zabezpečiť pridaním nasledovnej služby do vášho config.scm:

(service screen-locker-services-type
     (screen-locker-configuration
     (name "slock")
     (program (file-append slock "/bin/slock"))))

Pri ručnom uzamknutí obrazovky, napr. pri priamom vyvolaní slocku, keď chcete uzamknúť obrazovku ale nechcete uspať počítač, je dobré o tom oboznámiť aj xss-lock, aby nedošlo k omylu. Môžete tak urobiť vyvolaním xset s activate tesne pred spustením slocku.