Next: , Previous: , Up: Receptár GNU Guix   [Contents][Index]


8 Správa prostredí

Guix poskytuje viacero nástrojov na správu prostredí. Táto kapitola ich predstavuje.