Previous: , Up: Nastavenie   [Contents][Index]


2.1.2.3 Priamy zásah do git repozitára

Odporúčame vám pracovať priamo v rámci projektu Guix: znižuje to čas potrebný na odoslanie a zapracovanie vašich zmien do oficiálnej verzie Guixu, aby aj ostatní mali úžitok z vašej ťažkej práce!

Na rozdiel od väčšiny softvérových distribúcií, repozitár Guixu obsahuje aj nástroje (vrátane správcu balíkov) aj zadania balíkov. Vývojárom je takto možné zaistiť pružnosť potrebnú pre upravovanie API bez toho, aby niečo pokazili. Všetky zadania balíkov sa po každej úprave samy aktualizujú, čím sa predíde zdržaniam vo vývoji.

Vytvorte si kópiu oficiálneho Git repozitára:

$ git clone https://git.savannah.gnu.org/git/guix.git

Vo zvyšku tohto príspevku použijeme pri odkazovaní na túto kópiu premennú ‘$GUIX_CHECKOUT’.

Pre nastavenie prostredia repozitára postupujte podľa pokynov v príručke (see Contributing in GNU Guix Reference Manual).

Keď budete pripravení, mali by ste byť schopní použiť zadania balíkov z prostredia repozitára.

Nebojte sa upravovať zadania balíkov v ‘$GUIX_CHECKOUT/gnu/packages’.

Skript ‘$GUIX_CHECKOUT/pre-inst-env’ vám umožňuje použiť ‘guix’ so zbierkou balíkov v repozitári (see Running Guix Before It Is Installed in GNU Guix Reference Manual).

Guix sa usiluje udržať vysokú úroveň zadávania balíkov; pri prispievaní do projektu Guix si zapamätajte, že je potrebné

Keď ste spokojní s výsledkom, privítame, ak nám zašlete váš príspevok, aby sa mohol stať súčasťou Guixu. Tento postup je tiež opísaný v príručke. (see Contributing in GNU Guix Reference Manual)

Guix závisí od spoločného úsilia, preto čím viac ľudí prispeje, tým bude Guix lepší!


Previous: Channels, Up: Nastavenie   [Contents][Index]