Next: , Up: Nastavenie   [Contents][Index]


2.1.2.1 Miestny súbor

Toto je spôsob, ktorý sme práve použili v prípade ‘my-hello’. Vďaka základom Scheme, ktoré sme si predstavili, vám teraz môžeme vysvetliť tie najdôležitejšie časti. Ako je uvedené v guix package --help:

 -f, --install-from-file=SÚBOR
             inštalovať balíky priamo definované
             v SÚBORE

Teda, posledný výraz musí vracať balík, čo pre náš skorší príklad aj platí.

Výraz use-modules nám hovorí, ktoré moduly potrebujeme. Moduly predstavujú zbierky hodnôt a funkcií. V iných programovacích jazykoch sa všeobecne označujú ako „knižnice“ alebo „balíky“.